ผู้ว่าฯขอนแก่น มั่นใจจะบริหารจัดการน้ำไปได้จนถึงฤดูฝนปีหน้า - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ว่าฯขอนแก่น มั่นใจจะบริหารจัดการน้ำไปได้จนถึงฤดูฝนปีหน้า

 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งใน 3 อำเภอ จ.ขอนแก่น พร้อมมั่นใจจะบริหารจัดการน้ำไปได้จนถึงฤดูฝนปีหน้า และขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

 

วันที่ 13 พ.ย. 62 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า อำเภอบ้านแฮด ,อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว อ.ชนบท, และ บึงกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  ซึ่งมั่นใจจะบริหารจัดการน้ำไปได้จนถึงฤดูฝนปีหน้า พร้อมขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า บ้านแฮด  ซึ่งอิทธิพลจากพายุโพดุล เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.บ้านไผ่ ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแก่งละว้าจนเต็มความจุอ่าง คือ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำเพียงพอในการบริหารจัดการน้ำไปจนถึงฤดูฝนหน้าได้ ซึ่งแก่งละว้ายัง เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยง พื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำจนเข้าสู่ฤดูฝนไปได้

จังหวัดขอนแก่น แบ่งพื้นที่ความหนักเบาของภัยแล้งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนักที่สุด คือ ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งได้มีการเตรียมการและนำเสนอปัญหาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดและจะได้มีมาตรการในการป้องกันเป็นเบื้องต้น ส่วนพื้นที่มีสถานการณ์เบาบาง คือทางด้านทิศเหนือของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับเขื่อนอุบลรัตน์ ทางด้านทิศใต้ จะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือ แก่งละว้าและห้วยละเลิงหวาย และทางจังหวัด ได้เตรียมแหล่งน้ำสำรองที่จะเข้ามาเสริมในพื้นที่แก่งละว้าอีกจำนวน 3 บึง  ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ยังคงสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติทั้งภาคการประมงและการเกษตร ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตก ที่ อำเภอภูผาม่าน จะมีขุมเหมืองเก่า ซึ่งสามารถเก็บน้ำได้จำนวน 2 ขุม ขุมละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นขุมน้ำที่สำรองได้ แต่ในบางอำเภอจะต้องมีการขุดบ่อบาดาลใหม่ ซึ่งได้ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำแผนที่น้ำบาดาล หากพื้นที่ใดมีความต้องการใช้น้ำสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำ 570 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้เริ่มนำน้ำก้นอ่างมาใช้แล้ว แต่จากการประเมินการใช้น้ำตามแผนการใช้น้ำที่วางไว้ จะยังคงมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ปี 2563
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000