เกษตรนครพนม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรยกระดับการผลิตไม้ผล สร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัด - ไทยเสรีนิวส์
เกษตรนครพนม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรยกระดับการผลิตไม้ผล สร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัด

เกษตรนครพนม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรยกระดับการผลิตไม้ผล สร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัด

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เปิดเผยว่า จากที่จังหวัดนครพนมต้องการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำนามาปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นแทน เพื่อร่วมกันสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยจากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่มีเกษตรกรของจังหวัดนครพนม ที่เคยไปทำงานในภาคตะวันออกหรือภาคใต้และได้นำพันธุ์ไม้ผลกลับมาปลูกจนประสบผลสำเร็จ

ซึ่งผลผลิตที่ได้ค่อนข้างที่จะดี รสชาติเป็นที่นิยม บางสวนเมื่อผลผลิตออกขายหมดตั้งแต่ยังอยู่หน้าสวนเลย โดยเฉพาะเงาะกับมังคุดเนื่องจากราคาจำหน่ายไม่สูงมาก เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งราคาเงาะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 – 40 บาท ขณะที่มังคุดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท ส่วนคุณภาพก็ถือว่าค่อนข้างดี มีรสชาติที่หวานกรอบ ผิวแห้ง แตกต่างจากที่อื่นที่เป็นลักษณะฉ่ำน้ำ

ดังนั้นจังหวัดนครพนมจึงได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมออกมา โดยหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกเงาะโรงเรียนและมังคุดตามมาตรฐาน GAP ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ จำนวน 300 คน จาก 12 อำเภอ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ให้ได้มีทักษะมีความเข้าใจในการปลูก การดูแลรักษาพันธุ์แบบได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ การขยายพันธุ์เงาะและมังคุดที่จะได้รับการส่งเสริมจากโครงการรายละ 7 ต้น

ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าน้อยแต่เนื่องจากโครงการต้องการส่งเสริมในลักษณะสาธิตที่ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนในรูปแบบของโคกหนองนา หรือเกษตรแบบผสมผสาน เหมือนเป็นการตั้งไข่ให้เกษตรกร เริ่มจากปริมาณที่น้อย เมื่อมีศักยภาพที่สามารถดูแลรักษาได้อย่างมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ จึงขยายผลเพิ่มเติมจากต้นพันธุ์ที่ได้ไปหรือหามาเพิ่มจากส่วนอื่น ๆ รวมถึงส่งเสริมให้ทุกคนเกิดการรวมกลุ่มในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ ที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันบริหารจัดการ ที่พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน ก้าวไปพร้อมกัน และเมื่อมีปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน

ทั้งนี้ทางโครงการจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอลงพื้นที่ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นระยะ ๆ

สุเทพ หันจรัสผสข.นครพนม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ทีมแพทย์นครพนม ไล่เก็บเชื้อกลุ่มเสี่ยงโควิดครบ 1,200 ราย พร้อมตั้งทีมเฝ้าระวังอาการซึมเศร้าประชาชนที่ถูกปิดหมู่บ้าน
ฐานความสำเร็จจาก ‘ล่างขึ้นบน’ ‘สุพรรณบุรี’ ชู “ธรรมนูญสุขภาพ” สู้โควิด-19
ส่องสังคมไทยหลังโควิด19 ตอกย้ำความสำคัญการกระจายอำนาจ ปูทางสู่การปฏิรูปประเทศ
กฟผ.ร่วมกับ เรือนจำราชบุรี ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์และ...
ส่งป้าข้าวมันไก่ อ.ธาตุพนม กลับบ้านหลังรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หายแล้ว
จ.อุบลฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้คำแนะนำด้านผลผลิตทางการเกษตร ครบวงจร และรวดเร็ว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000