นทพ. หนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโค 3 จชต. สร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
นทพ. หนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโค 3 จชต. สร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (มีคลิป)

นทพ. หนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโค 3 จชต. สร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

วันที่ 7 เมษายน 64 ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจ ทั้งเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย พร้อมเป็นประธานมอบวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ทั้ง 2 จังหวัด จำนวน 80 คน อีกด้วย


พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่า ภารกิจในวันนี้เป็นการพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. พร้อม มอบวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ เป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการ ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อส่งเสริมรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. ให้มีอาชีพเสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารพัฒนาดำเนินการในโครงการหรือกิจการต่างๆ อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลและประเมินผลได้ อีกทั้งได้ฝากให้สมาชิก ใน 3 จชต.ให้ความจริงจังเข้มแข็งและสามารถขยายกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดและเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000