สงกรานต์ขอนแก่นเดินหน้า “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น" ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม - ไทยเสรีนิวส์
สงกรานต์ขอนแก่นเดินหน้า “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม

 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น”

โดยก่อนเริ่มการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้ร่วมงานร่วมสรงน้ำพระพุทธพระลับจำลอง ต่อด้วยขบวนแห่ “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น โดยเน้นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามในมิติทางศาสนา และเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของวิถีใหม่ ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เน้นการคุมเข้มมาตรการ DMHTT โดยเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนและพื้นที่ งดกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง งดการเล่นน้ำ สาดน้ำ ประแป้ง งดเล่นโฟม งดแสดงคอนเสิร์ท และการรวมตัวกัน ของคนจำนวนมาก เน้นแก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณี ชูอัตลักษณ์และเสน่ห์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ควบคู่กับ มิติทางศาสนา ในธีม “ เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” ๒๕๒๔” ขึ้น

สงกรานต์จังหวัดขอนแก่น มีความโดดเด่นของกิจกรรมที่หลากหลาย ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นแบบผสมผสานในมิติทางศาสนนา และสงกรานต์แบบดั้งเดิม รูปแบบกิจกรรมสงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เน้นแก่นแท้วัฒนธรรมประเพณี และเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่น ในมาตรการคุมเข้มของ สาธารณสุข ภายใต้โครงการ เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น “สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

โดยบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ชูอัตลักษณ์เด่น ในแต่ละจุด อาทิ การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป ขบวนแห่พระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี พระพุทธรูปประจำวัด กิจกรรมขอพรผู้สูงอายุ (วิถีใหม่) กิจกรรมบายศรี เสียเคราะห์ สะเดาะเคราะห์ การละเล่นพื้นบ้าน ตบประทาย ก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ หมอลำกลอน เป็นต้น

โดยมีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ททท. สนง.ขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และไชยศรี ตำบลสาวะถี เป็นต้น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000