ยุวมัคคุเทศก์ ศึกษาแหล่งท่องเที่ยว จ.ตราด สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ยุวมัคคุเทศก์ ศึกษาแหล่งท่องเที่ยว จ.ตราด สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะ (ชมคลิป)

ยุวมัคคุเทศก์ ศึกษาแหล่งท่องเที่ยว จ.ตราด สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะ

 

วันที่ 4 เมย.64 นางวิยะดา ซวง อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด นำ ผศ.ดร.จิรานุช โสภา หัวหน้าโครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทีมงานและยุวมัคคุเทศก์ 40 คน เดินทางไปฝึกหัดเรียนรู้ตามโครงการ ด้วยการศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอคลองใหญ่ อาทิ สะพานอเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ จุดแคบที่สุดในประเทศไทย ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก สะพาน ป.พิบูลสงคราม หลุมหลบภัย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น


การฝึกปฎิบัติด้านยุวมัคคุเทศก์ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้กับยุวมัคคุเทศก์ เกี่ยวกับความสำคัญและประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ยุวมัคคุเทศก์ หัดพูด หันบันทึกภาพและเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์ด้วยการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ ไปศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ยุวมัคคุเทศก์ มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะ ในการเตรียมตัวเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000