ครบขวบปี Win Masks นวัตกรรมรับมือขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ - ไทยเสรีนิวส์
ครบขวบปี Win Masks นวัตกรรมรับมือขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ในภาวะวิกฤติมักจะผลักให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น Win Masks เป็นตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นท่ามกลางวิกฤติขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในระลอกแรก และเป็นผลงานที่อาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้ามาสนับสนุนในการขยายผลการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม

 

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เล่าย้อนถึงกำเนิดหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น Win Masks ที่เปิดตัวมาครบ 1 ปีแล้วว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ระลอกแรกเมื่อต้นปี 2563 ทำให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน และขณะปฏิบัติงานที่ จ.เชียงใหม่ ก็ได้รับการประสานงานจากแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อพัฒนาหน้ากากอนามัยทดแทน ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชมี “ผ้ากันไรฝุ่นศิริราช” ซึ่งใช้เป็นวัสดุส่วนหนึ่งสำหรับผลิตหน้ากากอนามัย

 

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น Win Masks ประกอบด้วยผ้า 3 ชั้น ด้านนอกเป็นชั้นผ้ากันไรฝุ่นศิริราชเคลือบสารนาโน ที่มีคุณสมบัติกันน้ำและกรองฝุ่นละอองฝอยขนาด 5 ไมครอน ชั้นกลางเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ผสมซิงค์ออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และชั้นที่สัมผัสใบหน้าผู้สวมใส่เป็นผ้าฝ้าย ที่มีคุณสมบัติซับสารคัดหลั่ง หรือความชื้นจากผู้สวมใส่ และในการพัฒนาที่ใช้เวลา 3 เดือนจนกระทั่งได้หน้ากากต้นแบบนั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ดูแลเรื่องการเคลือบสารนาโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตรวจสอบคุณสมบัติการกรองฝุ่น และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดูแลเรื่องการฉายรังสีแกมมาเพื่อฆ่าเชื้อหน้ากากผ้านาโน

ในส่วนของประสิทธิภาพนั้น สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กระดับ 2.5-5 ไมครอนได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถซักล้างเพื่อใช้งานซ้ำได้ 30 ครั้ง และหลังจากได้นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนต้นแบบแล้ว ทีมวิจัยได้ขอทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เพื่อขยายผลการผลิตหน้ากากผ้า WIN Masks และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม 5,000 ชิ้น และระดมทุนเพิ่มจนสามารถขยายผลการผลิต จนสามารถแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศแล้วกว่า 200,000 ชิ้น

Win Masks ได้รับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านการทดสอบการกรองฝุ่นตามมาตรฐาน มอก. 2424-2552 / EN143:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานของสหภาพยุโรปด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (European Union – Personal Protective Equipment: EU PPE) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตการผลิตจาก อย. อีกทั้งยังได้รับรางวัล“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19” จาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ในงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 ของกระทรวง อว. โดยทีเซลส์ได้นำส่งผลงาน “โครงการวิจัยพัฒนาชุดนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการป้องกัน ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาการติดเชื้อ COVID-19” ซึ่งเป็นผลงานการร่วมกันพัฒนา โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา (มทร.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000