"ครูสลา" นำคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคี - ไทยเสรีนิวส์
“ครูสลา” นำคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคี

“ครูสลา” นำคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคี

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ วัดสว่างธรรมาราม บ้านแจ้งสว่าง ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พระอธิการวัลลภ อนุตตฺโร เจ้าอาวาสวัดสว่างธรรมาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างถนนเข้าวัด และซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน

โดยมี ครูสลา คุณวุฒิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ ส.ส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะพุทธศาสนิกชนในชุมชนและใกล้เคียง ร่วมในพิธีฯ โดยร่วมถวายปัจจัยเพื่อเป็นพุทธบูชา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน สืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ภายในงานครูสลา คุณวุฒิ และครอบครัว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนจำนวน 93 ทุนในโอกาสครบรอบวันเกิดของครูสลาที่จะเวียนมาถึงในวันที่ 2 เมษายนนี้ อีกด้วย

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000