เปิดรายชื่อว่าที่ 6 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสัตหีบอย่างไม่เป็นทางการ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เปิดรายชื่อว่าที่ 6 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสัตหีบอย่างไม่เป็นทางการ (ชมคลิป)

เปิดรายชื่อว่าที่ 6 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสัตหีบอย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันนี้ 28 มี.ค.64 หลังบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้ง 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เทศบาลเมืองสัตหีบ ,เทศบาลตำบลนาจอมเทียน, เทศบาลตำบลบางเสร่, เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ,เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคือ


**นายณรงค์ (นายกเม้ง ) บุญบรรเจิดศรี หัวหน้ากลุ่ม สัตหีบยุคใหม่ หมายเลข 1 ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ,
** นายไพโรจน์ (เฮียอู๊ด) มาลากุล ณ อยุธยา หัวหน้าทีมตนรักสัตหีบ หมายเลข1 ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
**นายชัยวัฒน์ (ตั้ม) อินอนงค์ หัวหน้าทีมกลุ่มพลังบางเสร่ หมายเลข 1 ว่าที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่
**นายยศวัฒน์ (ต่าย ) ภูวรัตน์เลิศคุณ หัวหน้ากลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล หมายเลข 3 ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
**นายธณพง (รองโต้ง) โคตรมณี หัวหน้าทีมชีจรรย์สโมสร หมายเลข 1 ว่าที่ นายกเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
**นายสมพงษ์ สายนภา ทีมพัฒนาจอมเทียน หมายเลข 1 ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน


ซึ่งหลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. ได้มีการนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วย ก่อนรวบร่วมคะแนนส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละเขต แต่อย่างไรก็ตามต้องสรุปผลคะแนนให้กับ กกต. จังหวัดชลบุรี เพื่อรับรองผลการเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการต่อไป โดยบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนคะแนนสมาชิกสภาเทศบาล ของแต่ละเทศบาล ยังนับไม่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องรอสรุปคะแนนเพื่อส่งยัง กกต ชลบุรี เพื่อรับรองต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000