ชาวอุบลฯ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ท. กันอย่างคึกคัก - ไทยเสรีนิวส์
ชาวอุบลฯ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ท. กันอย่างคึกคัก

ชาวอุบลฯ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ท. กันอย่างคึกคัก

 


วันที่ 28 มี.ค 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ที่เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 3 วัดท่าวังหิน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การต้อนรับพร้อมร่วมตรวจเยี่ยม ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับบรรยากาศการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนชาวอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นมา มีประชาชนให้ความสนใจ ทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 – 13 ศาลากลางบ้าน บ้านดอนยูง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มีประชาชนทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 59 แห่ง เป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง คือเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมือง 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแจะแม อำเภอเมือง เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม และเทศบาลตำบล 54 แห่ง โดยมีจำนวน ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 142 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,444 คน รวมทั้งสิ้น 1,586 คน ส่วนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 440,000 คน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีตั้งเป้าจำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ 70%

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000