เลือกตั้ง ทต.ท่าข้าม ครั้งแรก ต่างแพ้ไม่ได้ แข่งขันสูง คนทยอยใช้สิทธิหนาตาเป็นประวัติศาสตร์ - ไทยเสรีนิวส์
เลือกตั้ง ทต.ท่าข้าม ครั้งแรก ต่างแพ้ไม่ได้ แข่งขันสูง คนทยอยใช้สิทธิหนาตาเป็นประวัติศาสตร์

ผอ.เลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันชิงชัยกันสูงเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเทศบาลตำบลท่าข้าม

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นายนภดล กันหา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคม)ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม นายวัฒนา ดวงปาโคตร และ ด.ต.อมร กงถัน กรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยตามหน่วยเลือกตั้งที่มีตั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง

แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ใช้หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 ใช้ศาลาการเปรียญหลังใหม่วัดศิริรัตนวนารามเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และศูนย์ กศน.ตำบลท่าข้ามเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 2

สำหรับบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ของเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ใช้ศูนย์ กศน.ตำบลท่าข้ามเป็นที่เปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์มาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ ซึ่งหน่วยนี้มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีฯ รวม 626 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้นรวม 4 หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ 1,988 คน จากการแบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง

โดยนายนภดล กันหา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม กล่าวว่าสำหรับการตรวจหน่วยเลือกทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้งก็พบปัญหาบ้างเล็กน้อยอย่างเช่น การตรวจหารายชื่อไม่เจอ เรื่องการจัดสถานที่จึงต้องมีการปรับแต่งกันใหม่ เนื่องจากว่ากรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ต้องขอมาจากนอกเขตเทศบาลเพื่อความเป็นกลางของผู้สมัครลงเลือกตั้ง ซึ่งเที่ยวนี้มีการแข่งขันกันสูง นับจากที่ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลตำบลท่าข้าม ดังนั้นจึงทำให้เจ้าหน้าที่ กกต.ไม่คุ้นชินกับพื้นที่

อย่างไรก็ดีนายนภดล กันหา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม กล่าวอย่างมั่นใจ ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาล จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข่าว – นที บุญรอด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000