กาชาดซับน้่ำตาชาวขุขันธ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย 14 อำเภอ บ้านพังกว่า 1,200 หลัง - ไทยเสรีนิวส์
กาชาดซับน้่ำตาชาวขุขันธ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย 14 อำเภอ บ้านพังกว่า 1,200 หลัง

กาชาดซับน้่ำตาชาวขุขันธ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย 14 อำเภอ บ้านพังกว่า 1,200 หลัง

 

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 64 ที่ ร.ร.บ้านบก ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกกิ่งกาชาดขุขันธ์ ได้นำเอาถุงยังชีพ จำนวน 163 ถุง ไปมอบให้แก่ประชาชนชาวบ้านบกและชาว อ.ขุขันธ์ ที่ประสบความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัย ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ อ.ขุขันธ์ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.64 ที่ผ่านมา โดยได้เกิดเหตุวาตภัย จำนวน 1 ครั้ง มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 35 หมู่บ้าน 10 ตำบล เป็นเหตุทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

โดยมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 คน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวน 277 หลัง ยุ้งฉางข้าว จำนวน 22 หลัง คอกสัตว์เลี้ยง จำนวน 61 หลัง โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร 9 หลัง รวมประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 369 ครัวเรือน

จากนั้น รอง ผวจ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านโดนลมพายุพัดพังเสียหายทั้งหลังและบ้านที่โดนลมพัดเอาหลังคาสังกะสีปลิวหายไป ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารและจิตอาสา มาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาว อ.ขุขันธ์ มาให้การต้อนรับ

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตนได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ อย่างเร่งด่วนและได้มีการบูรณาการ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์ สมาชิกกิ่งกาขาด อ.ขุขันธ์ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร จิตอาสาสาธารณภัย ช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนโรงเรือน คอกสัตว์ ยุ้งฉางข้าว ที่ได้รับความเสียหาย ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 121 ครอบครัว และอยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 248 ครอบครัว กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา จ.ศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวนทั้งสิ้น 14 อำเภอ มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 1,200 หลังคาเรือน และมีความเสียหายด้านคอกสัตว์ ยุ้งฉาง จำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ ทาง จ.ศรีสะเกษ ได้เร่งรัดให้ทางพื้นที่คือ นายอำเภอ อบต. เทศบาล ได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมบ้านเรือนและให้การช่วยเหลือทุกด้านอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อให้บ้านเรือนของประชาชนสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ตามปกติเช่นเดิมโดยด่วนต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000