น้ำใจกิ่งกาชาดสัตหีบ ซ่อมแซมบ้านถูกต้นไม้ล้มทับ - ไทยเสรีนิวส์
น้ำใจกิ่งกาชาดสัตหีบ ซ่อมแซมบ้านถูกต้นไม้ล้มทับ

น้ำใจกิ่งกาชาดสัตหีบ ซ่อมแซมบ้านถูกต้นไม้ล้มทับ

 


จากกรณี นางสาวพวงเพ็ญ แสงสว่าง ราษฎรที่อาศัยอยู่ในซอยธรรมวิทย์ ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ว่าต้นไม้ล้มทับบ้านพังเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมบ้านดังกล่าว


โดยในการประชุม คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในการซ่อมแซมบ้านดังกล่าว โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้

นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.สัตหีบ จึงได้นำคณะไปมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับนางสาว พวงเพ็ญ แสงสว่าง เพื่อไปซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายต่อไปแล้ว ยังความดีใจแก่ครอบครัว “แสงสว่าง” เป็นอย่างยิ่ง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000