ฑูต 13 ประเทศ ร่วมปลูกต้นไม้ประจำชาติ ชื่นชมสวนนงนุชพัทยา สวยงามมาก - ไทยเสรีนิวส์
ฑูต 13 ประเทศ ร่วมปลูกต้นไม้ประจำชาติ ชื่นชมสวนนงนุชพัทยา สวยงามมาก

ฑูต 13 ประเทศ ร่วมปลูกต้นไม้ประจำชาติ ชื่นชมสวนนงนุชพัทยา สวยงามมาก

 


ตามที่ เลขาธิการแห่ง Unescap ร่วม คณะฑูต 13 ประเทศ มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารช้างและเวชภัณฑ์ ให้แก่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ด้านสวนนงนุชพัทยา เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2564 จากนั้น นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำคณะทูตจาก 13 ประเทศ ที่ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมปลูกต้นไม้ประจำชาติไว้เพื่อเป็นที่ระลึก สร้างความประทับใจให้กับ เอครอัคราชทูตประจำประเทศไทย ที่ได้ร่วมปลูกต้นไม้ประจำชาติของตนเองในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง


โดย นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า ก่อนอื่นคือฉันไม่รู้มาก่อนว่าสวนนงนุช คืออะไร รู้แค่ว่าสวนนงนุช เป็นสวนพฤกษศาสตร์ แต่พอฉันมาถึงก็เห็นทางเข้าที่สวยงาม เห็นสวนสวย เห็นดอกไม้ที่สวยงาม จนฉันถามตัวเองว่า “ที่นี่คือที่ไหน” ในความหมายคือ ฉันก็เข้าใจว่าสวนพฤกษศาสตร์ ก็ต้องมีต้นไม้ที่หลากหลาย แต่ที่นี่มีอะไรที่แตกต่างและเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก แน่นอนว่าฉันอยากกลับมา เพราะความหลายหลายของที่นี่ และฉันก็อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนแห่งนี้


ด้านนาย นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (H.E. Mr. Hctor Conde Almeida) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อสวนนงนุชพัทยา ว่า สวนนงนุชพัทยา เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีการจัดสวนได้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เห็นมา เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมาสวนนงนุชในครั้งนี้ เพราะที่นี่เป็นแบบอย่างของสวนพฤกษศาสตร์ประเทศไทยและทั่วโลกเราชาวคิวบาก็อยากเห็นต้นไม้ของคิวบา ( ปาล์มคิวบา ) ที่นำมาปลูกเติบโตขึ้นอย่างสวยงามที่สวนนงนุชพัทยา และวันนี้เรายังมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานวันช้างไทยที่จัดขึ้นโดย ประธานสวนนงนุชพัทยา รวมถึงพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง เราคณะทูตจากหลายประเทศ ที่เข้าร่วมรวมถึง UNESCAP และหน่วยงานอื่นๆ อยากเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และศึกษาสืบไป


สำหรับพื้นที่ปลูกป่าแห่งนี้สวนนงนุชพัทยา ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ 2484 (ป54-5) จากกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามใบอนุญาตเล่มที่ 017 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ในท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา โดยเริ่มอนุญาตตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด เข้าทำประโยชน์เพื่อดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และสวนพฤกษศาสตร์ โดยจะทำการปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ที่หายากและมีค่ามาก มารวบรวมไว้ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000