เปิดเวทีสัมมนาศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลนางพญา - ไทยเสรีนิวส์
เปิดเวทีสัมมนาศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลนางพญา

เปิดเวทีสัมมนาศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลนางพญา

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 ประธานในพิธีเปิด เวทีสัมมนาศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทีมศึกษาประวัติศาสตร์ท่าปลา นำโดยนายสมชาย ธรรมใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลจริม พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และนายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสริกิติ์ นายบุญเกิด อินศิริ ช่างระดับ 5 สังกัดแผนกบำรุงรักษาเครื่องกลเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลนางพญา เข้าร่วมสัมมนาค้นหาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และด้านประเพณีวัฒนธรรม

เวทีสัมมนาค้นหาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอท่าปลา ทางทีมวิจัย ได้ดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 7 พื้นที่ ประกอบด้วย ตำบลจริม ตำบลหาดล้า ตำบลร่วมจิต ตำบลผาเลือด ตำบลท่าปลา ตำบลน้ำหมัน ตำบลนางพญา หลังนี้จะได้รวบรวมสรุปข้อมูลมาสังเคราะห์ต่อไป

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000