พัฒนาชุมชนตรอน สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ไทยเสรีนิวส์
พัฒนาชุมชนตรอน สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนตรอน สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน” ณ บ้านแก่งใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสามารถนำความไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 20 คน

การดำเนินการดังกล่าวมีการนำเสนออาชีพของปราชญ์ชุมชนและการสาธิต ได้แก่ การทำขนมไทย(ถั่วแปบ) การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำเฟอร์นิเจอร์ (งานไม้) งานฝีมือ (บายศรี) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดโครงการและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้บรรยายให้ความรู้ในการประกอบอบอาชีพ

โดยเน้นย้ำต้องมีคุณธรรมและนำความรู้ไปสร้างอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน นอกจากนั้น ได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำอาชีพและฝึกปฏิบัติของประชาชนตามฐานเรียนรู้ต่างๆอีกด้วย

 

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000