"ขุนคลัง" ลงพื้นที่เมืองดอกบัว เผยมีผู้ใช้โครงการคนละครึ่งกว่า 14 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบประมาณ 1 แสนล้าน - ไทยเสรีนิวส์
“ขุนคลัง” ลงพื้นที่เมืองดอกบัว เผยมีผู้ใช้โครงการคนละครึ่งกว่า 14 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบประมาณ 1 แสนล้าน

“ขุนคลัง” ลงพื้นที่เมืองดอกบัว เผยมีผู้ใช้โครงการคนละครึ่งกว่า 14 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบประมาณ 1 แสนล้าน

 

วันที่ 26 มี.ค.64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี หรือ คบจ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามการลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีบัตรประชาชน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง Phase เพื่อทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ให้การต้อนรับ

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังคณะบริการคลังจังหวัดอุบล และติดตามการดำเนินโครงการ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน และบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ covid 19 ซึ่งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีผู้ใช้โครงการคนละครึ่ง 14.8 ล้านคน และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมาประมาณ 1 แสนล้าน ประชาชนจ่ายสมทบ 51% รัฐบาลจ่าย 49% แสดงว่าประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนร้านค้าก็ได้รับประโยชน์จากโครงการคนละครึ่ง โดยโครงการจะ สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนใช้จ่ายงบ 3,500 บาท ประมาณ 66 ล้านคน จึงขอให้ประชาชนยังใช้จ่าย ไม่ครบ 3,500 บาท ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งจะขอประเมินอีกระยะ เพราะว่าขณะนี้มีหลายโครงการที่กระตุ้น ค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ส่วนโครงการเราชนะ สิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มียอดการใช้จ่ายขณะนี้อยู่ที่ 1.6 ล้านบาท (หนึ่งแสนหกหมื่นล้าน) มีประชาชนอยู่ในโครงการ 32.4 ล้านคน ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงของการลงทะเบียนให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ โดยได้ขยายเวลาลงทะเบียนไปอีกถึง วันที่ 9 เมษายน 2564 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กลุ่มเปราะบางโดยจะมี คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี หรือ คบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ไปลงทะเบียนที่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังบริการการทำบัตรประชาชนให้ผู้ที่ไม่มีทะเบียนไม่มีบัตรประชาชนหรือยังเป็นบัตรรุ่นเก่า

ส่วนโครงการ 33 เรารักกันก็จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ส่วนการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์ covid-19 รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลมีเงินไตรมาสที่ 1 และครั้งที่ 2 ลงไป

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องโครงการคนละครึ่งจึงขอประเมินโครงการรวมทั้งการออกแบบโครงการใหม่เพื่อให้มีความรัดกุมมากขึ้นเพราะว่าขณะนี้พบว่ามีคนบางกลุ่มที่เอาเปรียบจากโครงการทั้งร้านค้า ทำให้ประชาชนทำ ร้านค้าที่สนองนโยบายของรัฐบาลและรับผลประโยชน์ไม่เต็มที่ส่วนร้านค้าที่เอาเปรียบประชาชนก็จะถูกดำเนินคดี ทุกกรณี

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 1,021,199 คน โดยแบ่งเป็น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 518,185 คน ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง/เที่ยวด้วยกัน จำนวน 172,948 คน ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ ผ่านสมาร์ทโฟน จำนวน 271,269 คน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 57,854 คน กลุ่มทบทวนสิทธิ จำนวน 583 คน และติดตามการใช้จ่ายของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการลดค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นการใช้จ่ายในภาคเอกชน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มียอดใช้จ่ายทั้งหมดทุกโครงการ จำนวน 5,854.30 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเราชนะ4,358.90 ล้านบาท โครงการคนละครึ่ง จำนวน 1,495.40 ล้านบาท

 

กฤษณะ วิลามาศ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000