"ฉัฐมงคล" ชูนโยบายนำระบบไอทีมาพัฒนาการทำงานให้บริการประชาชน ขอโอกาสสานงานต่อ ก่องานใหม่พัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ - ไทยเสรีนิวส์
“ฉัฐมงคล” ชูนโยบายนำระบบไอทีมาพัฒนาการทำงานให้บริการประชาชน ขอโอกาสสานงานต่อ ก่องานใหม่พัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

“ฉัฐมงคล” ชูนโยบายนำระบบไอทีมาพัฒนาการทำงานให้บริการประชาชน ขอโอกาสสานงานต่อ ก่องานใหม่พัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 ที่บริเวณชุมชนวัดหลวง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หมายเลข 1 ได้นำสมาชิกในกลุ่มออกเดินหาเสียงกับประชาชน เพื่อขอรับการสนับสนุนในเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยนายฉัฐมงคล ได้ส่งทีมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษทั้ง 3 เขต ๆ ละ 6 คน

ซึ่งปรากฏว่า นายฉัฐมงคลได้รับการต้อนรับจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุกชุมชนอย่างอบอุ่นมาก เนื่องจากว่า นายฉัฐมงคล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้นั่งเก้าอี้บริหารงานในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มาอย่างยาวนานถึง 9 สมัย รวม 41 ปีแล้ว และทำให้เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏว่า มีเพียงนายฉัฐมงคลเท่านั้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรี ไม่มีผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งแต่อย่างใด

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หมายเลข 1 กล่าวว่า ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวศรีสะเกษให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มาแล้ว 9 สมัย เป็นเวลา 41 ปี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีความพอใจกับผลงานในการทำงานของตนเพื่อพี่น้องประชาชน

ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ตนได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษไว้หลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการนำเอาระบบไอทีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนทั้งการยื่นแบบชำระภาษี การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยที่ต่อไปประชาชนชาวศรีสะเกษไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่องานที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพียงคลิ๊กเข้าไปในระบบไอที ก็จะสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการได้ทันที

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้แล้ว ตนมีนโยบายในการสานต่องานเก่าที่เคยทำเอาไว้แล้วหลายด้าน เพื่อนำเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และจะทำโครงการใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทุกแห่งในเขตเทศบาลให้เรียบร้อยสวยงาม ถนนหนทางกว้างขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างให้มีอย่างทั่วถึงปลอดภัย มีสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย การดูแลด้านการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การดูแลผู้สูงอายุ ด้านการศึกษาบุตรหลานของประชาชน การพัฒนาทุกด้านจะต้องดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ดังนั้น ในวันที่ 28 มี.ค.64 นี้ ตนจึงขอโอกาสขอรับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โปรดให้ความไว้วางใจตนกับทีมงานทุกคนให้เข้าไปทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อไปด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษออ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000