เซียนแหกว่า 700 คน ลงหนองลูกแรด ทอดแหจับปลา สร้างรายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เซียนแหกว่า 700 คน ลงหนองลูกแรด ทอดแหจับปลา สร้างรายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ (มีคลิป)

เซียนแหกว่า 700 คน ลงหนองลูกแรด ทอดแหจับปลา สร้างรายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์

 

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่หนองน้ำสาธารณะลูกแรด บ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาหนองลูกแรด โดยมีนางสาวนงค์เยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ และผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ และคณะกรรมการ นำเซียนแหจำนวนประมาณ 700 คน ร่วมกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาในหนองน้ำสาธารณะลูกแรด บ้านสมบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่น้ำประมาณ 38 ไร่ น้ำลึกประมาณ 3 เมตร ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ต่อไป

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานพัฒนาการประมงและประมงอำเภอขุขันธ์ ได้คัดเลือกแหล่งน้ำหนองลูกแรด บ้านสมบูรณ์ ในการจัดทำโครงการในเขตพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน

โดยคณะผู้ดำเนินกิจกรรมได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ปี 2562 โดยใช้ชุดเพาะฟักพันธุ์ปลาเคลื่อนที่เพาะพันธุ์ปลากินพืชปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองลูกแรด เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 และจัดประชาคมหมู่บ้านสมบูรณ์ ในโครงการแนวทางที่เหหมาะสมในการปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอาวุโส กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาสร้างรายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ในวันนี้ มีเซียนแหแห่ลงจับปลาจำนวนประมาณ 700 คน สามารถจำหน่ายบัตรทอดแหได้ ประมาณ 2 แสนบาท และเซียนแหสามารถจับปลาได้คนละประมาณ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ปลาที่จับได้เป็นปลาบึก ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานิล ปลาไนและกุ้งก้ามกราม ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000