กรรมการการเลือกตั้งกลาง ลงพื้นที่สุโขทัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม - ไทยเสรีนิวส์
กรรมการการเลือกตั้งกลาง ลงพื้นที่สุโขทัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม

สุโขทัย-กรรมการการเลือกตั้งกลาง ลงพื้นที่สุโขทัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม

 

วันนี้ 26 มีนาคม 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 10 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของจังหวัดสุโขทัย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ กกต.จังหวัดทุกท่าน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัคร พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในการเข้ามาทำงานร่วมกับทาง กกต.และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรงและทางอ้อม พร้อมยืนยันจะผลักดันผลตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัตรงานด้าน การเลือกตั้ง อาสาสมัคร

และกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการทำงานเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จากนั้นคณะได้สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมี พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอคีรีมาศ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000