ต่าย มิรันดา นำทีมไปด้ายกันไปได้ไกลลุยหาเสียงขอคะแนนจากพี่น้องประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
ต่าย มิรันดา นำทีมไปด้ายกันไปได้ไกลลุยหาเสียงขอคะแนนจากพี่น้องประชาชน

ต่าย มิรันดา นำทีมไปด้ายกันไปได้ไกลลุยหาเสียงขอคะแนนจากพี่น้องประชาชน

 


กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นำโดย นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ หรือ เสี่ยต่าย หมายเลข 3 หัวหน้ากลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เจ้าของหมู่บ้านมิรันดา นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 44 ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ทั้งสองเขตหมายเลข 13-18 เดินลุยหาเสียง จากพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยรับฟังปัญหา ต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำไปรวบร่วมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพูดนโยบาย กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์


สำหรับประวัติผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล เบอร์ 3 ชื่อ นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ หลานชาย น.อ.เชาว์ ทิมรอด คุณ ยุพินทอง ทิมรอด (เจ้าของหมู่บ้านโชคชัย ) เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2525 จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษา ม.6 ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือในรุ่น ทร. 44 พรรคเหล่ากลิน ช่างกล จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ ขณะเข้ารับราชการเป็นทหารเรือ ดำรงตำแหน่งจ่าช่างกลเรือหลวงจุฬา ในสังกัดกองเรือยุทธการ ยศ จ่าเอก ก่อนลาออกประกอบธุรกิจส่วนตัว บริหารโครงการ หมู่บ้านโชคชัย 3 โชคชัย 4 และ หมู่บ้านมิรันดา และเคยเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว


สำหรับ วิสัยทัศน์ของกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล จะเข้าม เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วให้เป็นเมืองกีฬาเมืองท่องเที่ยวการเกษตรพอเพียง และ ยั่งยืน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และจะดูแลเอาใจใส่ ผู้สูงอายุ เสมือนเป็นญาติ-ผู้ใหญ่ ของพวกเรา- โครงการลำดับถัดมา ที่ผมจะต้องดำเนินการผลักดัน1. ผลักดันให้มีไฟส่องสว่างตามท้องถนนและให้มีน้ำปะปาใช้ได้ทุกครัวเรือน2. ถนนเข้าบ้านเรือนต้องสะดวกสบาย3. โครงการผู้สูงวัยจะมีการดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติผู้ใหญ่4. หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่จะต้องพร้อม5. ติดกล้องวงจรปิดให้ครอบคุมพื้นที่และผลักดัน WiFi Free ให้ครอบคลุมพื้นที่

6. การเกษตรจะมีระบบช่วยดูแลสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร7. สร้างสนามกีฬาขนาดมาตรฐานมีลู่วิ่งสวนสุขภาพแบบครบวงจรภายในพื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ8. ร่วมพัฒนาชายหาดและสวนหย่อมของโรงเรียนชุมพลทหารเรือและศูนย์การฝึก สอรฝ.ให้เป็นที่พักผ่อนและ แหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน9. พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้ชุมชน10. และโครงการอื่นๆ ตามแต่วาระต่างๆ ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดย นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ หรือต่าย ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 3 สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กลุ่มไปด้วยกัไปได้ไกล เขต 1-2 ได้หมายเลข 13-18


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000