ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับสมาคมการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ และองค์การสะพานปลา ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2564

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้คณะนายทหารในกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางไปรับมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมการประมงต่าง ๆ ใน จว.ระยอง จว.ชลบุรี จว.สมุทรปราการ จว.สมุทรสาคร จว.สมุทรสงคราม และ องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นแผนงานในโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้แทนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 จว.ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบฯ

ในปีนี้ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ก็ยังคงเป็นอีกปีที่กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมการประมง จว.ต่าง ๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และองค์การสะพานปลา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ที่ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน และส่งมอบให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในปีนี้มีการจัดพิธีรับมอบจากสมาคมการประมงแบบ New Normal กล่าวคือมีการจัดพิธีส่งมอบแบบเรียบง่าย ลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี และถึงแม้จะไม่ได้มีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ แต่ก็ยังคงมีภาพของการช่วยกันขนอาหารทะเลที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องชาวประมง ลำเลียงขึ้นรถบรรทุก

มีการบันทึกภาพร่วมกัน ก่อนที่จะมีการเข้าแถวส่งรถลำเลียงเหมือนเช่นในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา นับว่ายังคงมีภาพของความสามัคคีที่จะร่วมกันทำความดีอย่างแรงกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อย่างเช่นเคย
การส่งมอบครั้งที่ 1 นี้ได้มีการนำส่งอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้แก่ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จว.ตาก กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จว.เชียงใหม่ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จว.พะเยา และ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จว.กาญจนบุรี เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 223 โรงเรียน สำหรับครั้งต่อไปจะนำส่งมอบให้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จว.ขอนแก่น และ จว.สุรินทร์ ห้วงวันที่ 29-31 มีนาคม นี้


โครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน นั้น เป็นโครงการที่กองทัพเรือร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมการประมงต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบน และองค์การสะพานปลา ร่วมกันสรรค์สร้างคุณงามความดี ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และชาวไทยภูเขา ได้มีโอกาส รับประทานอาหารทะเลเพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 25 ของกิจกรรมนี้
#พลังสามัคคีพลังราชนาวี

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000