ยกระดับโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ให้เป็น "ห้วยหว้าโมเดล" ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวทางมอนเตสซอรี่ - ไทยเสรีนิวส์
ยกระดับโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ให้เป็น “ห้วยหว้าโมเดล” ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวทางมอนเตสซอรี่

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ พร้อมมอบรถตู้ให้โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เพื่อยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 

วันที่ 25 มี.ค. 64 ที่โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ดร.ภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ ระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม พร้อมมอบรถยนต์ตู้ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 1 คัน ให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อไว้ใช้รับ – ส่ง ในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียง ที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเรียนยังโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีนายวรพจน์ หล่องบุศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม นายวิษณุ คำภู กำนันตำบลโนนฆ้อง นายสมควร หร่องบุศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม คณะครู นักเรียน และชาวบ้านให้การต้อนรับ

ดร.ภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในส่วนของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ดังนั้น สพป.ขอนแก่น เขต 1 จึงต้องขับเคลื่อนให้โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนยอดนิยม ชุมชนพึงพอใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี

จึงได้ยกระดับให้โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เป็น “ห้วยหว้าโมเดล” ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวทางมอนเตสซอรี่ ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีจุดเด่่นในการเรียนการสอนในแนวทางดังกล่าว มีโรงเรียนในสังกัดกว่า 60 โรงเรียน ที่นำการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่มาแก้ปัญหาในชั้นเรียนจนประสบความสำเร็จ โดยวันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มอบรถยนต์ตู้ของสำนักงานเขตดพื้นที่ จำนวน 1 คัน มอบให้แก่โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เพื่อใช้ในการรับ – ส่ง นักเรียน ในละแวกใกล้เคียง รัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร มาเรียนที่โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

โดยภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาให้โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น จำนวน 4 แสนบาท ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ดังนั้นจึงขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านห้วยหว้าและใกล้เคียง ที่จะได้มีโรงเรียนดี ๆ มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนยอดนิยมชั้นนำในเมือง จึงฝากพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ณ โรงเรียนคุณภาพแห่งนี้ต่อไป โดย สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งนี้ให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

ประภาส วินิจสิริ / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000