สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย อบรมให้ความรู้การทำน้ำจุลินทรีย์ EM. - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย อบรมให้ความรู้การทำน้ำจุลินทรีย์ EM.

สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย อบรมให้ความรู้การทำน้ำจุลินทรีย์ EM.

 

ที่โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม หมู่ที่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดร.สุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาประเทศไทย พร้อมทีมวิทยากรให้ความรู้วิชาน้ำจุลินทรีย์ EM ให้กับนักเรียนและคณะครูฯในโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม วันที่ 25 มีนาคม 2564

หลังการอบรมฯถวายน้ำจุลินทรีย์ EM ให้กับวัดโพธิ์รัตนาราม และโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ขอรับการสนับสนุนน้ำจุลินทรีย์ EM เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียฯ ที่โรงอาหาร ห้องน้ำ หมักปุ่ยจากใบไม้แห้งและอื่นๆ ขนาด 300×1000 cc. รวม 300 ขวด

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000