นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เจ๋งคว้ารางวัล " The Best ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" - ไทยเสรีนิวส์
นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เจ๋งคว้ารางวัล ” The Best ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เจ๋งคว้ารางวัล ” The Best ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานของนักศึกษา “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2563-2564 มีทีมร่วมแข่งขันร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ทีม

ซึ่งนักศึกษาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ Comm. Arts thru Digital มี ผศ.ภารดี พึ่งสำราญ, อ.สริยาภา คันธวัลย์ และ อ.ดนัย โชติแสง เป็นที่ปรึกษา ภายใต้การสนับสนุนของ ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สามารถคว้ารางวัล “Best of The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” มาครองอย่างภาคภูมิใจ และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมมือกับกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านเนินกลาง หมู่ 3 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จากผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของบางสระเก้า ที่มียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศ และในประเทศจำนวนมาก เนื่องจากคุณภาพดี มีความคงทน สวยงาม และหลากหลาย การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 กลุ่ม ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ สามารถเอาชนะคว้ารางวัล The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มาครองอย่างภาคภูมิใจ

ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบางสระเก้า เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ดั้งเดิม เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เชื่อมสู่ทะเลป่าชายเลน โดยชาวบ้านที่นี่จะมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน อย่างที่เรียก 3 น้ำ 9 นา คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย พร้อมทำนาข้าว นากก นาปอ นาบัว นาถั่ว นาข้าวโพด นามะพร้าว นามะนาว และนากุ้ง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000