โรงพยาบาลสตูล จัดงานวันไตโลก 2021 “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
โรงพยาบาลสตูล จัดงานวันไตโลก 2021 “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” (ชมคลิป)

โรงพยาบาลสตูล จัดงานวันไตโลก 2021 “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว”

โรงพยาบาลสตูล จัดงานวันไตโลก 2021 “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล , คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล , สมาชิกชมรมแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัดสตูล ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 12 สงขลา, ตัวแทนจาก ประกันสังคมจังหวัดสตูล ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้ดูแล และอสม. ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน (ชั้น 4) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล


โดยกิจกรรมในวันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกชมรมแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยโรคไต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันเพื่อชะลอการเสื่อมของไต , สาธิตการล้างไตทางช่องท้อง , การเสวนา “สิทธิประโยชน์ ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายไต ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ล้างไตทางช่องท้อง และสิ่งที่ผู้ดูแลผู้ป่วยควรรู้ และอื่น ๆ


นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตจำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรมที่ถือเป็นภารกิจหลักของเหล่ากาชาดอยู่แล้ว ประกอบกับเมื่อมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพ และอสม. เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานการดูแลสุขภาพเชิงรุก ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและสุดท้ายคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้


ด้านแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล กล่าวว่า ในปัจจุบัน โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและอัตราการสูญเสียชีวิตที่สูง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของการรับประทานยา , การรับประทานอาหาร ซึ่งโรคไตในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจากทีมสุขภาพได้ทันท่วงที ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ เกิดการตระหนัก สู่การปรับใจและปรับตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไต และนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งโรงพยาบาลสตูล พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคไตในทุกระยะ ผ่านหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000