ผู้ว่าฯ นครพนม รุดช่วยชาวศรีสงคราม เพลิงผลาญบ้านวอด 8 หลังคา ไร้ที่ซุกหัวนอน - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ว่าฯ นครพนม รุดช่วยชาวศรีสงคราม เพลิงผลาญบ้านวอด 8 หลังคา ไร้ที่ซุกหัวนอน

ผู้ว่าฯ นครพนม รุดช่วยชาวศรีสงคราม เพลิงผลาญบ้านวอด 8 หลังคา ไร้ที่ซุกหัวนอน

 

วันที่ 24 มี.ค.64 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม สมาชิกกาชาดอำเภอศรีสงคราม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายก อบต.บ้านเอื้อง กำนันตำบลบ้านเอื้อง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพร้อมทั้งเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 8 หลังคาเรือน

ซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ได้แก่ นายจุด ไชยกา บ้านเลขที่ 109 ,นายทองไสย์ ไชยกา บ้านเลขที่ 11 ,นายวิเศษ อินทริง บ้านเลขที่ 199 ,นายสยาม อินทริง บ้านเลขที่ 177 ,นายเครือ รัตนะ บ้านเลขที่ 99 ,นายบัวภา รัตนะ บ้านเลขที่ 71/2 ,นายเครียง อินทริง บ้านเลขที่ 16 และนายคล้าย รัตนะ บ้านเลขที่ 184 ทั้ง 8 หลัง เป็นบ้านที่ปลูกติดกันในหมู่ที่ 16 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

และเวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม ประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายก อบต.บ้านเอื้อง กำนันตำบลบ้านเอื้อง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือ และผู้ประสบอัคคีภัย เข้าร่วมประชุม ณ วัดโพนสว่าง บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000