ทีมชาติโชว์ลีลาปันจักสีลัตให้กองทัพเรือ - ไทยเสรีนิวส์
ทีมชาติโชว์ลีลาปันจักสีลัตให้กองทัพเรือ

ปันจักสีลัตจับมือกองทัพเรือ ภาคที่ 2 จ.สงขลา ให้ทีมชาติสาธิตชุดสู้ศึกเอเชียนอินดอร์เกมส์ กีฬาปันจักสีลัต พร้อมเปิดอบรมผู้ตัดสินขั้น ต้น คลาส 3

นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีโครงการเผยแพร่กีฬาปันจักสีลัต โดยได้ร่วมกับ ทางกองทัพเรือ ภาคที่ 2 จ.สงขลา สาธิตกีฬาปันจักสีลัต โดยมี ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้เดินทางนำนักกีฬาปันจักสีลัตทีมขาติไทย ชุดสู้ศึกเอเชียนอินดอร์เกมส์ ไปสาธิตศิลปการต่อสู้ กีฬาปันจักสีลัต โดยมีพลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการกองทัพเรือสงขลา ภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ โรงพลศึกษากองทัพเรือ ภาคที่ 2 จ.สงขลา และมีนายนักรบ ทองแดง ประธานเทคนิคสมาคมฯ พร้อมนักกีฬานการสาธิตกีฬาปันจักสีลัตให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง สังกัด ทรภ.2 เพื่อเผยแพร่กีฬาปันจักสีลัตฯให้เป็นที่รู้จักต่อไป


ทั้งนี้ สมาคมฯและ ทรภ.2 ได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry fulaiman เข้าร่วมรับชมเพื่อเป็นเกียรติกับการสาธิตกีฬาปันจักสีลัตในครั้งนี้
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต ขั้นต้น Class 3 (คลาส 3) โดย มี นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จะมีขึ้นจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรมเซย์น กรุงเทพมหานคร


โดยจุดประสงค์ของสมาคมฯ ตั้งเป้าการอบรมครั้งนี้ ไว้กับกลุ่มผู้ตัดสินระดับชาติและนานาชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาคม เพื่อมาทบทวนในกติกาใหม่และเป็นการอัพเดทความรู้ ความสามารถ ให้มีการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันการอบรมครั้งนี้มาจากทุกรื่องแนวปฏิบัติและกฎระเบียบการแข่งขันให้เป็นปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตของพวกเราทุกคน โดยคำนึงถึงปัจจัย 3 คำนี้ คือด้านผู้ฝึกสอน ด้านผู้ตัดสิน และนักกีฬา สมาคมฯ จึงร่างนโยบายให้กับนายนักรบ ทองแดง ประธานเทคนิคในการจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเพิ่มบุคลากรใหม่และรักษาบุคลากรเดิม

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000