จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง - ไทยเสรีนิวส์
จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่วัดอริยวงศาราม และโรงเรียนวัดอริวงศาราม ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดร.สุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ พร้อมคุณภาณุมาศ กิตติธารเมธี จิตอาสาฯ มอบน้ำจุลินทรีย์ EM ให้กับวัดอริยวงศาราม โรงเรียนวัดอริยวงศาราม ในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000