น้ำประปาไม่ไหล พระ เณร ชาวบ้านเดือดร้อน มทบ.32 เร่งนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปเติมให้ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
น้ำประปาไม่ไหล พระ เณร ชาวบ้านเดือดร้อน มทบ.32 เร่งนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปเติมให้ (ชมคลิป)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เร่งแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชน หลังน้ำดิบแห้งขอด เติมน้ำให้ วัดบ้านเอื้อม

วันนี้ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำโดยพันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ร้อยโท หญิง ศกุนิชญ์ ใจการ จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 และประชาชนจิตอาสาเมืองลำปาง พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ บรรจุน้ำสะอาด จำนวน 2 คัน ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 16,000 ลิตร โดยได้ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชน ที่ประสบปัญหาน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากแหล่งน้ำดิบแห้งขอด บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่วัดบ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยจิตอาสาต่างร่วมมือร่วมใจต่อการปฎิบัติ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


โดยในวันนี้ได้เติมน้ำในภาชนะใส่น้ำสำหรับประชาชนกว่า 400 หลังคาเรือน ประชากร 900 กว่าคน ให้มีน้ำไว้ใช้ โดยประชาชนต่างแสดงความรู้สึกดีใจที่มีทหารแสดงความห่วงใยและดูแลเคียงข้างประชาชน พร้อมกับกล่าวขอบคุณมณฑลทหารบกที่ 32 และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือในทันที หากประชาชนชาวบ้านพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ สามารถแจ้งประสานได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-5941, 0-5432-3744 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โทรศัพท์ 0-5422-5441 โทรสาร 0-5422-2938 และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง แจ้งได้ที่สายด่วน 1662 ทั้งนี้หน่วยจะได้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เมื่อได้รับแจ้งหรือประชาชนประสานมาถึงหน่วยตามลำดับต่อไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า /รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000