สตม. รับนโยบาย ตร. ตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมรับมือต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
สตม. รับนโยบาย ตร. ตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมรับมือต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19

สตม. รับนโยบาย ตร. ตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมรับมือต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19

 

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด

วันที่ 22 มี.ค. 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร., พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และร่วมประชุม รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานกักตัวคนต่างด้าว และตรวจสอบความพร้อมของ โรงพยาบาลสนาม

สืบเนื่องจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีบทบาทและภารกิจในการควบคุมดูแลและกักตัวคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต การอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยได้รับตัวผู้ต้องกักจากสถานีตำรวจทั่วประเทศ และส่วนราชการอื่น อาทิ ศาล ราชทัณฑ์ และ DSI โดยมีสถานกักตัวคนต่างด้าว ตั้งอยู่ที่ ห้องกัก (สวนพลู) และ ห้องกัก (บางเขน) และจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงได้กำหนดให้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระดับสูงสุด ได้กำหนดให้ห้องกัก (บางเขน) ทำหน้าที่


ในการตรวจสอบและคัดครองโรคในผู้ต้องกักตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนี้มีผู้ต้องกัก อยู่ในความควบคุมของห้องกัก (สวนพลู) และห้องกัก (บางเขน) 1,615 ราย และจากมาตรการในการตรวจ
คัดกรองโรค พบผู้ต้องกัก ในห้องกัก (บางเขน) มีผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวก รวมจำนวน 96 ราย ขณะนี้ถูกแยกกักตัว ณ โรงพยาบาลสนามชั่วคราวในห้องกัก (บางเขน) ได้รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แจ้งเหตุไปยังกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับนโยบายให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต

“โรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” จัดตั้งขึ้นโดยการประสานความร่วมมือของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์มาประจำ กระทรวงสาธารณสุขโดย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำและกำหนดมาตรฐานของจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มาตรฐานของการตรวจควบคุมโรค สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนในด้านการรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภค โดยใช้สถานที่ของอาคารโรงยิมกองสวัสดิการตำรวจ ในพื้นที่ของสโมสรตำรวจ

ทั้งนี้ มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสนามชั่วคราว 24 ชั่วโมง และมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว

สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และการกระทำความผิดในกฎหมายอื่น การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และประเทศเพื่อนบ้าน ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดกฎหมาย
การก่อเหตุอันตรายใด ๆ อันกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันอาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ กรุณาแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000