จังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ - ไทยเสรีนิวส์
จังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์ )

 


วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายกิตติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการจัดแสดงนิทรรศการฯ โอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานนิทรรศการของผู้ประกอบการ และกล่าวทักทายผู้ประกอบการทุกกลุ่มอย่างเป็นกันเอง


การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium Otop จำนวน 61 บูธ จาก 38 อำเภอ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แบ่งเป็นบูธนิทรรศการจำนวน 54 บูธ และ บูธสาธิตจำนวน 7 บูธ รวมกลุ่มผู้ประกอบการที่จัดนิทรรศการทั้งสิ้นจำนวน 71 กลุ่ม และภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อ อาทิ ประเภทแกะสลักไม้ ประเภทปักผ้า ประเภทผ้าปาเต๊ะ ประเภทจักสาน ประเภทผ้าบาติก และประเภทผ้าทอ เป็นต้น


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีกำหนดเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานศิลปะเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000