ลุ้นผลตรวจรางวัลออกสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
ลุ้นผลตรวจรางวัลออกสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ปี 2564

ลุ้นผลตรวจรางวัลออกสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ปี 2564

 

วันนี้ (22 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกรรมการจัดการออกรางวัลสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ประจำปี 2564 และเป็นคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัลและตรวจวงล้อทุกหมายเลข โดยรางวัลที่ หมายเลขที่ออก คือ 912230 จะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO SMART CAB 2.4 ENTRY MT รางวัลที่ 2 หมายเลขที่ออก คือ 983651 จะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ NEW MG 3 HATCH 1.5D

ผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-610-530 พร้อมเอกสาร สลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ฉบับที่ถูกรางวัล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ทั้งนี้ กำหนดรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าผู้ถูกรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล และรางวัลจะตกเป็นของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000