อบต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย - ไทยเสรีนิวส์
อบต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

อบต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

 

นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก พร้อมด้วย นายเจียร สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 , นายแทน พรมมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 , นางสาวปรีชญา พรมมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 , นายพงษ์พัฒน์ สุวรรณนุช ประธานนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรทุ่งตาล (หมู่ที่ 8) และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

ได้ร่วมกันตรวจสอบการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้แก่ชุมชน จุดที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะข้างบ่อน้ำ หมู่ที่ 7 จำนวน 8 ชุด จุดที่ 2 บริเวณศาลา SML หมู่ที่ 8 จำนวน 4 ชุด และจุดที่ 3 บริเวณลานกลางแจ้งหมู่บ้านเอื้ออาทรทุ่งตาล จำนวน 4 ชุด

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ได้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ไว้ใช้ในการออกกำลังกาย อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ , ผู้พักอาศัยในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี นำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ต่อไป

 

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000