รองเบียร์ นำทีมผู้สมัคร สท. เขต1 สัตหีบยุคใหม่ เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียง - ไทยเสรีนิวส์
รองเบียร์ นำทีมผู้สมัคร สท. เขต1 สัตหีบยุคใหม่ เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียง

รองเบียร์ นำทีมผู้สมัคร สท. เขต1 สัตหีบยุคใหม่ เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียง

 


ที่ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี นายพนธกร ใคร่ครวญ หรือรองเบียร์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ผู้สมัครทีมผู้บริหารตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ ซึ่งนำโดย นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้นำทีมผู้สมัครสมาชิก สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เขต 1 กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ ลุยเดินเคาะประตูบ้านทุกหลัง เพื่อขอคะแนนเสียง และรับฟังปัญหา ต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำไปรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงนโยบายกลุ่มสัตหีบยุคใหม่และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กลุ่มสัตหีบยุคใหม่


โดยกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ มีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ คือ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี หรือนายกเม้ง หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มสัตหีบยุคใหม่ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ และทีมบริหารได้แก่ นายพนธกร ใคร่ครวญ ,นายไชยเทพ บุญเลิศ และ นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ เขต 1-2-3 ได้หมายเลข 7-12 โดยในเขต 1 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ มี นางนุชจรี ถนอมสุขสันต์ หมายเลข 7 นายชัยยะ มีมาก หมายเลข 8 นายบรรจบ ชูเกลี้ยง หมายเลข 9 นางสาวพัฒน์ชนาธร ปั้นประสงค์ (น้ำ) หมายเลข 10 นางสาวเสาวนีย์ ฉัยยากุล( เอ๋ ) หมายเลข 11 และ นายสังสรรค์ สุขผล หมายเลข 12 ซึ่งทุกคนต่างมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการเมือง พร้อมเสียสละ ทำงานเพื่อชาวสัตหีบ ซึ่งจะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตและร่วมกันพัฒนาพื้นที่อีกด้วย


โดยนโยบายของกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ สัตหีบเลิกจน สร้างคน ..สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจ ของประชาชนเมืองสัตหีบและให้พื้นที่โดยรอบสัตหีบเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยมีนโยบาย ที่น่าสนใจคือ สัตหีบเมืองงาม สร้างเอกลักษณ์เมือง สร้าง LANDMARK ทุกแยกทุกวงเวียน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ตื่นตาประทับใจ และมีจุดเช็คอินถ่ายรูปว่าที่นี่คือเทศบาลเมืองสัตหีบ สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ให้เป็นหอชมวิวอ่าวดงตาล และพิพิธภัณฑ์เมืองสัตหีบ รวบรวมประวัติความเป็นมาของเมืองสัตหีบ ,ร่วมไปถึง SKY WALK ชมวิว เชื่อมสวนพักผ่อนชายทะเล ระหว่างสวนชายทะเล/สวนสัตหีบหรรษา ปากคลองสัตหีบ ,ถนนพุงพลุ้ย (ตลาดโต้รุ่ง) ปรับปรุงพัฒนา ให้สว่างไสว สวยงาม ทันสมัย

โดยคงไว้ซึ่งบรรยากาศแบบท้องถิ่น , ลานผึ่งพุง บริเวณ สวนชายทะเล/สวนสัตหีบหรรษา ลานสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยว สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมานั่งรับประทานได้ , ลานลูกเต๋า (ลานซีฟู้ด กุ้ง หอย ปู ปลา) ตลาดอาหารทะเลสดในพื้นที่ริมคลองส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตหีบ ,ร่วมไปถึงสนับสนุนการตลาดยุคใหม่ อบรมสื่อยุคใหม่ การขายผ่านสื่อออนไลน์ การรีวิวสินค้า การชำระค้าสินค้า พร้อมจัดทำแอปพลิเคชัน สัตหีบวิน วิน เชื่อมโยงร้านค้า,โรงแรมที่พัก.โฮมสเตย์,ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,สถานที่ออกกำลังกายและธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมไปถึง นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา , นโยบายด้านสาธารณสุข,นโยบายด้านงานผังเมืองสาธารณูปโภค ,สนับสนุนและสานต่อนโยบายเดิม ซึ่งอีกหลายโครงการที่ต้องพัฒนา เพื่อรองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษ EEC


นายพนธกร ใคร่ครวญ กล่าวว่า วันนี้พวกเราทีมกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ ซึ่งนำโดย นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี หรือนายกเม้ง หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มสัตหีบยุคใหม่ และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ เขต 1-2-3 หมายเลข 7-12 พร้อมอาสาเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองสัตหีบ ถึงเราจะเป็นคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบคนเก่า และมีบางส่วนที่เข้ามาใหม่ แต่นโยบายในการพัฒนาเราไม่ได้หยุดนิ่งแต่อย่างใด เราพร้อมจะเข้ามาพัฒนาเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจ ของประชาชนเมืองสัตหีบ และถึงพื้นที่โดยรอบให้สัตหีบเป็นเมืองท่องเที่ยวในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขอฝากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เลือกทีมสัตหีบยุคใหม่เข้าไปพัฒนาบ้านเมือง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000