แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  (ชมคลิป)

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตำบลโนนงสูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลโท ธเนศ วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีพลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 / ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ให้นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารเรือ ทหารพราน ให้การต้อนรับ

สำหรับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันชายแดนและการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ตามลำแม่น้ำโขง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการ “ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้” ของครอบครัวกำลังพล ณ ร้านค้าสวัสดิการ/ศูนย์อาหาร กรมทหารราบที่ 13 กองพันทหารราบที่ 1 ซึ่งได้รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย อาทิ ไข่เค็ม หมูแดดเดียว น้ำปลาร้าขวด เป็นต้น และได้ชมการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ซึ่งการฝึกครูทหารใหม่ เป็นนโยบายสำคัญของกองทัพภาคที่ 2 ที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึก มีลักษณะทหารที่ดี ทัศนะคติที่ดี มีจิตอาสา และเป็นทหารต้นแบบ

พร้อมนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปยังเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ตรวจเยี่ยมโครงการ “ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้” ณ เรือนแถวบ้านพัก จ่าสิบเอก สุรชัย ชาวัติ ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยที่ประกอบอาชีพเสริมเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีรายได้เสริมต่อ 4-5,000 บาทต่อเดือน

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ เรือนแถวบ้านพัก จ่าสิบเอก วัฒนา คำมาตร และ จ่าสิบเอก ปัญญา คำโต ที่ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ขึ้น เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน โดยให้นำมาปลูกกินเองในครัวเรือน หากเหลือกินแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม รวมทั้งสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อได้
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000