หอการค้า จ.ราชบุรี ประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ - ไทยเสรีนิวส์
หอการค้า จ.ราชบุรี ประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ

หอการค้า จ.ราชบุรี ประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ

 

ที่ห้องประชุม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอกาค้า จ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มี สมาชิกหอการค้า จ.ราชบุรี จากทุกสาขาอาชีพ 10 อำเภอ จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญ ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร จำนวน 39 คน ปี 2564-2565 แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระไปแล้ว โอกาสเดียวกันนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ประธานหอการค้า พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับหอการค้า จ.ราชบุรี เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจของจังหวัดราชบุรีควบคู่ไปกับการบริหารงานราชการ ในปีหนึ่งๆ หอการค้า จ.ราชบุรี มีบทบาทและหน้าที่สำคัญๆทางเชิงธุรกิจ ของ จ.ราชบุรี ให้เกิดสภาพการคล่องตัวทางการค้าการลงทุนภายในจังหวัดราชบุรี จนมีศักยภาพที่เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตสู่ระดับสากลพร้อมพัฒนาควบคู่ไปกับประเทศทั้งทางด้านการส่งออกและนำเข้าถือว่าเป็นฐานกำลังหลักของจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000