สมาคมทหารสันติภาพสากล ร่วมกับสมาคมทหารสันติภาพประเทศไทย บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัย - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมทหารสันติภาพสากล ร่วมกับสมาคมทหารสันติภาพประเทศไทย บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัย

สมาคมทหารสันติภาพสากล ร่วมกับสมาคมทหารสันติภาพประเทศไทย บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัย

 

สมาคมทหารสันติภาพ ประจำประเทศไทย โดยดาตุ๊ก ดร. อภินิตาไชยชนะ ประธานสมาคมทหารสันติภาพประจำประเทศไทย ร่วมกับ นาย ลอเรนซ์ อัทเธอร์ เบลัวร์ ประธานสมาคมทหารสันติภาพสากล สำนักงานใหญ่ฝรั่งเศส ร่วมกันเป็นเจ้าภาพมอบน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และเจล 5,000 ชุด และมาสก์หน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชุด ให้กับสถาบันของรัฐทั้ง 5 แห่ง ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสมุทรปราการประเทศไทย
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ผู้แทน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , กระทรวงมหาดไทย นายสุเมธ เตตะนิติ รองผวจ. สมุทรปราการ และ นายศรภูมิศักดิ์ สุวรรณบำรุง

ที่ปรึกษาผู้ตรวจการฯ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานของโครงการ ดร.เลย์ เกต ยง และ ดร.สถิตย์ กุมาร ผู้อำนวยการอาวุโสของ AISP-SPIA Thailand

และผู้รับหน่วยงานของรัฐ โดยสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, เรือนจำกลางสมุทรปราการ, กรมราชทัณฑ์, กรมคุมประพฤติ, กรมบังคับคดี, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและบ้านการุณา – บ้านเมตตา

ขอขอบคุณและขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา “Vega Natural Co. Ltd. ” สำหรับการสนับสนุนที่ดีของพวกเขา
“ โครงการริเริ่มและการบริจาคเหล่านี้ มุ่งเป้าไปที่ชุมชนที่ยากจน และ เปราะบาง เด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทย ในการควบคุมและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19” ดาตุ๊ก ดร. อภินิตา ไชยชนะ ผู้จัดโครงการกล่าว

นายสุเมธ ธีรนิติ ยังเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก AISP-SPIA Thailand และตัวแทนจาก 5 หน่วยงานภาครัฐที่มีวาระเรื่องความปรารถนาดีจับมือ กับองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อร่วมมือ และหาแนวทางช่วยเหลือ ในโครงการฟื้นฟูสถาบันเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมที่เกี่ยวข้องนักโทษและเยาวชน เพราะเพื่อพวกเขาสามารถได้รับการยอมรับในสังคมได้เมื่อได้รับการปล่อยตัว

SPIA ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ตามกฎหมายของฝรั่งเศส องค์กรพัฒนาเอกชนนี้ได้รับสถานะที่ปรึกษาสูงสุดกับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในปี 2538

 

Humanitarian Event by AISP-SPIA Thailand “Distribution of Sanitizers Alcohol, Gels & Face Masks”

AISP-SPIA Thailand headed by Datu Dr.Aphinita Chaichana President of AISP-SPIA Thailand (Pro tempore) in collaboration with H.E. Mr. Laurent Attar-Bayrou the AISP-SPIA International President
jointly hosted the distribution of 5,000 sets of Sanitizers Alcohol and Gels and 10,000 Face Masks to the 5 Governmental Institutions of Thailand on Monday 15 March 2021 at Samut Prakan Province, Thailand.
Representing the Governmental Agencies are HE ML Sonthornchai Jayankula Secretariat ofthe Cabinet Ministry of Interior, Mr.Sumeth Teetaniti, Deputy Provincial Governor of Samut Prakan and Mr.Sornpomsak Suwannaprung Consultant Inspector, Office of the Prime Minister.
, Dr. Lye Ket Yong​and​ Dr.Sathit​ Kumar​ the Senior Director of AISP-SPIA Thailand (Pro tempore).
The five Governmental Agencies recipients are;
The Permanent Secretary-Office of the Prime Minister, Samut Prakan Central Prison, Dept. of Corrections, National Department of Probation, Legal Execution Department, Department of Juvenile Observation and Protection, and Baan Karuna-House of Compassion.
Much appreciation and thanks to our main sponsor “Vega Natural Co. Ltd.” for their kind support.
“These initiatives and donations are targeted towards the poor and vulnerable communities, young children and youth, in support of the Government of Thailand’s efforts to contain and control the Covid-19 pandemic” said Datu Dr. Aphinita Chaichana who is the Program Organizer.
Mr. Sumeth Teeraniti also chaired a Meeting with Executives from AISP-SPIA Thailand and Representative from the 5 Governmental Agencies with Agenda on goodwill, joining hands with NGOs to collaborate and finding ways to help in the rehabilitation program of these Institutions for the benefits of these. prisoners and juveniles si that they can be successfully accepted into Society upon their release.

The SPIA was established in 1988, according to French laws. This NGO obtained in 1995 a general consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations.
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000