นายก อบจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ดูขุดลอกสระน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง อ.ปากท่อ - ไทยเสรีนิวส์
นายก อบจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ดูขุดลอกสระน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง อ.ปากท่อ

นายก อบจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ดูขุดลอกสระน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง อ.ปากท่อ

 

สถานการณ์ภัยแล้งช่วงนี้ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำในทำการเกษตรอย่างเพียงพอและใช้อุปโภคบริโภค ล่าสุดนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการขุดลอกสระน้ำสาธารณะในพื้นที่บ้านหนองเด่น หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ที่มีวัชพืชและขยะขึ้นปกคลุมสระน้ำ จนตื้นเขิน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร อย่างเพียงพอช่วงหน้าแล้ง

โดยมีนายบุญธรรม ชูผล ส.อบจ.ราชบุรี เขต 2 อ.ปากท่อ เจ้าของพื้นที่ นำคณะฯลงพื้นที่ไปติดตามรับทราบปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ มีนายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการ นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยนายปิยะลาภ แจ่มจันทร์ ส.อบจ.ราชบุรี เขต 3 อ.เมืองราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางไปด้วย

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประสานจาก นายบุญธรรม ชูผล ส.อบจ.ราชบุรี เขต 2 อ.ปากท่อ โดยเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้มีหนังสือถึงนายก อบจ.ราชบุรี ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ เพื่อนำรถแบล็คโฮมาทำการขุดลอกสระน้ำของนางสมคิด รอบจังหวัด ชาวบ้านหมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง ที่มอบที่ดินให้เป็นพื้นที่ประโยชน์ของสาธารณะ จำนวนกว่า 5 ไร่ ซึ่งเต็มไปด้วยวัชพืช ใบไม้และขยะขึ้นปกคลุมจำนวนมาก ทำให้สระน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอและใช้ในการอุปโภค – บริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปีได้

จากนั้นนายก อบจ.ราชบุรี ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ราชบุรี นำเครื่องจักร และรถแบล็คโฮ มาช่วยขุดลอกสระน้ำ นำเศษขยะและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมออก ทำให้สระน้ำดังกล่าวมีความลึกและใสสะอาด สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรบริเวณพื้นที่ข้างเคียงสามารถใช้น้ำในบ่อดังกล่าว ในการประกอบอาชีพ และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอและใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000