"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" เป็นประธานการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เป็นประธานการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เป็นประธานการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการนี้นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกัญจิรา เคียงคู่ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ผ่านระบบ Application Zoom ด้วย ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000