กอ.ป้องกันไฟป่าห้วยตึงเฒ่า จัดชป.ลาดตระเวน 24 ชม. คุมเข้มป้องกันไฟป่า (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กอ.ป้องกันไฟป่าห้วยตึงเฒ่า จัดชป.ลาดตระเวน 24 ชม. คุมเข้มป้องกันไฟป่า (ชมคลิป)

กอ.ป้องกันไฟป่าห้วยตึงเฒ่า จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง คุมเข้มการป้องกันไฟป่า

วันนี้ 21 มี.ค.64 กองอำนวยการป้องกันไฟป่าห้วยตึงเฒ่าฯ จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวัง ออกลาดตระเวนในพื้นที่ในการป้องกันไฟป่า ทั้งภาคพื้นดินและ ลาดตระเวนทางอากาศด้วยโดรน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เขตติดอ่างแม่จอก -ห้วยตึงเฒ่า-เขตติดต่อ บ้านแม่ใน และจัดเวรยามเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันนี้เป็นวันที่ 21 ใน 61 วัน (1 มี.ค.-30 เม.ย.64) ยังไม่มีไฟป่าในพื้นที่ฯ


โดยจากการรายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟ และค่าคุณภาพอากาศลดต่ำจนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้มีมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นและประกาศใช้ในหลายๆ มาตรการ ทั้งการกวดขันตรวจวัดควันดำยานพาหนะ, การขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการในพื้นที่งดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดฝุ่นควันจำนวนมาก,

การใช้มาตรการสนับสนุนรณรงค์หยุดเผา ทำสเปรย์น้ำ ทำแนวกันไฟ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากหมอกควันไฟ การกำหนดงดให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรรายที่มีการจุดไฟเผาในพื้นที่นาไร่ รวมถึงใช้มาตรการเข้มข้นทางกฎหมายจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด นอกจากนี้ในมาตรการสำคัญด้านการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ ได้มีการจัดกำลังพลทำการเข้าถึงและดับไฟทันทีที่เกิดเหตุ


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000