ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์ มอบรางวัล "ศิลปะการแสดงและเสียง" ปี 2564 พร้อมเชิดชูเกียรติ "บุคคนต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน" และ มอบแชมป์! "เครื่องเสียงติดรถยนต์" (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์ มอบรางวัล “ศิลปะการแสดงและเสียง” ปี 2564 พร้อมเชิดชูเกียรติ “บุคคนต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน” และ มอบแชมป์! “เครื่องเสียงติดรถยนต์” (ชมคลิป)

ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์ มอบรางวัล “ศิลปะการแสดงและเสียง” ปี 2564 พร้อมเชิดชูเกียรติ “บุคคนต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน” และ มอบแชมป์! “เครื่องเสียงติดรถยนต์”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “ศิลปะการแสดงและเสียง” ประจำปี 2564 ซึ่งมีการมอบรางวัลอันประกอบไปด้วย 1. รางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน , 2.รางวัลเยาวชนดีเด่น “ด้านศิลปะการแสดง”, 3.รางวัลแชมป์แข่งขัน “เครื่องเสียงติดรถยนต์”

หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ กล่าวว่า สำหรับคำว่ารางวัล ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ถือว่าผู้ที่ได้รับนั้นมีความสามารถในด้านนั้นๆ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ และจงได้นำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อไป

 

สำหรับผู้รับรางวัล “ศิลปะการแสดงและเสียง”ประจำปี 2564 คุณ โกสินธ์ จินาอ่อน บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ ได้รับการคัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ และให้การส่งเสริมด้านศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชนประจำปี 2564
ขณะที่ผู้ได้รับรางวัลท่านอื่นๆ ประกอบด้วย คุณศุภ้ชฌาวดี เจริญชัย กรรมการบริหาร บ.โคลอส จำกัด(ประเทศไทย),นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมเพื่อบุคคลออทิสติกไทย ,นายชัยพร ภูผารัตน์ ผอ.สำนักงาน และที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

 

 

ทางด้าน นายสายัน ยวงทอง ประธานจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธาน “กราบเรียน หม่อมราชวงศ์ ปฏิธาน จรูญโรชน์ ประธานในพิธีมอบรางวัล “ศิลปะการแสดงและเสียงประจำปี 2564 ผมนายสาขัน ยวงทอง ประธานและตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน รู้สึกเกียรติอย่างยิ่งที่ท่าน
เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลในวันนี้


องค์กรเครือข่ายนักธุรกิจประดับยนด์ใด้จัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์รายการ Super Bass Thailand เพื่อค้นหาแชมป์ประจำปี เป็นกิจกรรมในกลุ่มอุดสาหกรรมประดับยนต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ได้พัฒนฝีมือ นำเทคนิด ประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันสู่กลุ่มผู้บริโภค เป็นการกระตุ้นตลาด ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ประดับยนต์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายในประเทศ ได้จัดการแข่งขัน 6 สนาม จบฤดูกาลแล้ว จึงได้จัดพิธีการมอบถ้วยรางวัลแชมป์ประจำปีให้แก่นักแข่งที่มีคะแนนการแข่งขัน สูงสุดในแต่ละรุ่น

นอกจากกิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ทาง เครือข่ายธุรกิจประดับยนต์ ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบ โตเป็นอนาคตของชาติ ที่มีความสามารถในด้าน ศิลปะการแสดง แต่ยังขาดเวทีในการแสดงออก จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมนานาชาติ
เปิดเวทีแสดงให้แก่เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมแสดงในงาน และมอบรางวัลให้แก่ยาวชนที่แสดงในงานนี้ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชนพัฒนาฝีมือ ก้าวเข้าสู่การแสดงในระดับนานาชาติต่อไป


การที่เด็กและยาวชนจะได้รับโอกาสในการศึกษา หรือ พัฒนาทักษณะความรู้ ความสามารถให้สูงขึ้นได้นั้น ย่อมขาดมิได้เลย คือการสนับสนุน การส่งเสริมจากผู้ใหญ่ในทุกๆภาค คณะกรรมการจึง คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักร์ ในด้านช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน เข้ารับรางวัล บุคคลต้นแบบ ด้านทำคุณประโยชน์และให้การส่งเสริมศิลปะการแสดงให้แก่เด็กและเยาวชนประจำปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้การเสียสละ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะการแสดงของเด็กและเยาวชน โดยมีรายละเอียดและจำนวนผู้เข้ารับรางวัลดังต่อไปนี้


1.รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคต้นแบบ ด้านให้การสงเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน ชำนวน 41 ราย
2.รางวัลเกียรดิยศ แชมป์ประเทศไทยการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ จำนวน 58 ราย
3.รางวัลยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงจำนวน 62 ราย
ในโอกาสนี้กระผมในนามประธานจัดงาน ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาส แก่ท่านที่มาร่วมงานและรับรางวัลในนนี้ ขอเรียนเชิญครับ”

อาจารย์บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ผอ. ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม นานาชาติ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้จัดการแสดงมาร่วมงานเขิดชูเกียรติในวันนี้ ทั้ง ร้อง เต้น รำไทย ซึ่งได้นำผลงานของกลุ่มพันธมิตร อาทิ เกิลกรุ๊ป ปาตี้เด้นท์ ซึ่งเคยร่วมงานแสดงในระดับนานาชาติด้วยกันมาร่วมแสดงในงานวันนี้ สำหรับน้องเยาวชนที่สนใจในงาน ร้อง เต้น รำ สามารถติดต่อสอยถามร่วมฝึกอบรมได้ทางเพจของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ เรามีกิจกรรมทั่งปีให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถ


นางสาวอะราเบลล่า สิตานัน เกรโกรี่ รองMissTourisum World Thailand 2020 กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มอบรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมจิตอาสากับองค์กรต่าง ๆ ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งทำให้เรารู้จัการแบ่งปัน การรักคนอื่น การช่วยเหลือสังคม การได้รัลรางวัลในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากค่ะ

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รางวัลอันทรงค่านี้ จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเพื่อกลุ่มออทิสติก และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ ของไทยซึ่งมีความสารถที่หลากหลายได้มีเวทีแสดงความสามารถ

 

นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ ขอให้รางวัลนี้คงอยู่ตลอดไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนที่มีความสามารถได้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นเวทีให้แด่ “คนพิการทุกกลุ่ม” ได้แสดงความสารมารถด้านต่างๆ ให้สังคมได้รับรู้ต่อไป

ศุภัชฌาวดี เจริญชัยประธานบริหาร บ.โคลอส จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า รู้สึกปราบปลื้มที่ได้รับรางวัลนี้ เราเป็นภาคเอกชนที่ผลิตสินค้าเมส ทั้งจำหน่าย และ บริจาคให้ประชาชนในช่วงโควิด และทางเรายังเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานมีรายได้ เรายินดีให้การสนับสนุนคนพิการ ทุกช่องทาง

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000