ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้แฟนกีฬาต่างชาติ เดินทางมาชมโอลิมปิก โตเกียว 2020 - ไทยเสรีนิวส์
ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้แฟนกีฬาต่างชาติ เดินทางมาชมโอลิมปิก โตเกียว 2020

ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้แฟนกีฬาต่างชาติ เดินทางมาชมโอลิมปิก โตเกียว 2020

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้แฟนกีฬาจากต่างประเทศ เดินทางเข้าชมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 และ พาราลิมปิก โตเกียว 2020 หลังประชุมร่วมกับ ไอโอซี และ ไอพีซี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเจ้าภาพต้องการให้เกิดความปลอดภัยกับทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย มากที่สุด

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) กล่าวว่า หลังจากก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ข้อสรุปว่า การที่จะอนุญาตให้แฟนกีฬาจากต่างประเทศ เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 และ พาราลิมปิก โตเกียว 2020 ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเหตุผลของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


ล่าสุด ญี่ปุ่น โดยฝ่ายรัฐบาล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมถึง ไอโอซี และคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (ไอพีซี) ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก็ได้ข้อสรุปเช่นกัน ที่จะเดินตามแนวทางที่รัฐบาลญี่ปุ่น ได้วางเอาไว้ ที่ ไม่อนุญาตให้แฟนกีฬาจากต่างประเทศ เดินทางเข้าชมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 และ พาราลิมปิก โตเกียว 2020 ทั้งนี้เหตุผลสำคัญในเรื่องนี้ เจ้าภาพและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้เกิดความปลอดภัยกับทุก ๆ คน มากที่สุด
ไอโอซีเมมเบอร์หญิงชาวไทย กล่าวต่อว่า ในการประชุมครั้งนี้ โธมัส บาค ประธานไอโอซี ได้กล่าวย้ำว่า ส่ิงสำคัญที่สุดของผู้จัดงานคือการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม และผู้ชมชาวญี่ปุ่น เราต้องตัดสินใจ ซึ่งอาจจะต้องเสียสละบ้าง ก็อยากให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงการตัดสินใจในครั้งนี้
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000