อพท.4 ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว จ.ตาก นำคณะสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ศึกษาดูงานชุมชนบ้านไม้งาม จ.ตาก - ไทยเสรีนิวส์
อพท.4 ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว จ.ตาก นำคณะสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ศึกษาดูงานชุมชนบ้านไม้งาม จ.ตาก

อพท.4 ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว จ.ตาก นำคณะสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ศึกษาดูงานชุมชนบ้านไม้งาม จ.ตาก

 

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 (อพท.4)ดร.ประครอง สายจันทร์ มอบหมาย ทีม cbt 4 จังหวัดนำโดยนาง ชวมล แพจุ้ย จนท.อพท.4 นำเสนอชุมชนที่ใกล้เขื่อนภูมิพล เส้นทางคณะสื่อเดินทางกลับ คือ ชุมชนไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
จุดที่1 ชมผ้าที่ย้อมจากธรรมชาติ
ณ บ้านไร่ไม้งาม Sela ผ้าพิมพ์ใบไม้สีธรรมชาติชื่อ เซละ (Sela) เป็นภาษาปกากญอ แปลว่าใบไม้ ซึ่งเป็นที่มาของผลงานผ้าพิมพ์สีธรรมชาติด้วยใบไม้ ซึ่งในออสเตรเลีย เป็นผู้เริ่มพัฒนา ด้วยแนวคิดในการผลิตผ้าด้วยธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และได้ลวดลายสีสันของผ้าสวยงามแปลกตา ออกแบบได้ด้วยตัวเองเป็นผ้าผืนเดียวในโลก เจ้าของบ้านคือ รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก

ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตคนกับป่าอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ 9 ไร่ มีการแบ่งพื้นที่ ปลูกพันธุ์ไม้ร้อยกว่าชนิด ทำสวนสมุนไพร สวนไม้ดอกไม้ผล และขุดสระเลี้ยงปลา นอกจากนี้ยังมีการนำเอาใบไม้หลากหลายชนิด มาพิมพ์ลวดลายบนผ้าด้วยสีธรรมชาติ แบรนด์ Sela (Eco Leaf Printing) ซึ่งเป็นงานผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีขั้นตอนในการทำที่พิถีพิถัน ทำให้ลวดลายผ้ามีความโดดเด่น แปลกตา และมีเพียงชิ้นเดียวเนื่องจากการพิมพ์ลายบนผ้าแต่ละผืนแตกต่างกันออกไป โดยอาจารย์ เตรียมผืนผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติไว้ให้เรา แกะผ้าออก เพื่อชมผลงาน สวยงามมาก

จุดที่ 2 การล่องเรือชุมชน ชมริมน้ำปิง วิธีชุมชนชาวไม้งาม จำนวน 2 ลำ มีเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย เป็นอย่างยิ่ง คณะสื่อมวลชน 17 จังหวัด ลงล่องเรือจำนวน 16 ท่าน ดูแลนางสาวชรินทรทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.อพท.พร้อมทีมอพท.4

จุดที่3 คณะสื่อมวลชน 17 จังหวัด เรียนรู้การทำเเยม ผลไม้จากมัลเบอร์รี่ ณ บ้านไร่ไอละมุน ที่ชุมชนปลูกปลอดสารพิษ ทำง่ายอร่อยมาก ราดหน้าไอศรีม ช่วงอากาศร้อน เป็นกิจกรรมที่ดีพร้อมได้ทานอร่อยอย่างยิ่ง ดูแลโดยนางสาวฐานิตา ดงเรืองศรี จนท.อพท.4พร้อมทีมcbt

มื้อกลางวันเราได้ทานอาหารชุมชน ไม้งามณ บ้านไร่ไอละมุน จากผักปลอดสารพิษ ชุมชนปลูกเอง ทานเอง เหลือพอจำหน่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน คุณโก บ้านไร่ไอละมุน เบอร์ติดต่อ 088 252 8523

 

กิจกรรมในครั้งนี้ อพท.4 หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคณะสื่อได้เรียนรู้สัมผัสชุมชนที่พร้อมต้อนรับด้วยใจ อย่างแท้จริง กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ประชาชนสนใจที่อยากมาท่องเที่ยวระบบนิเวศระบบบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน อพท.4 จังหวัดสุโขทัยหมายเลขโทร055-610-482
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000