อพท.4 ร่วมกับ กฟผ. สัมมนาสื่อมวลภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก - ไทยเสรีนิวส์
อพท.4 ร่วมกับ กฟผ. สัมมนาสื่อมวลภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล (กฟผ.) จัดการประชุมสัมมนาสมาคมสื่อมวลภาคเหนือ ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เรื่อง นำโดยนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวนกว่า 70 คน เรื่องที่ 1. สถานการณ์น้ำ โดยนายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพล มีปริมาณเพียง 36 % ของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ หรือ น้ำแล้ง ดังนั้น นโยบายการระบายน้ำในปีนี้ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นหลัก และรักษาระบบนิเวศ โดยขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อประคองให้สถานการณ์น้ำแล้งในปีนี้ผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ 2.เรื่องสถานการณ์ไฟป่าฯ โดยพันเอกพงษ์ยุทธ งามเกษม หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และเรื่องที่ 3 “การท่องเที่ยวชุมชนยุคใหม่ New normal” โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 4 มอบหมายให้นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท. 4 บรรยายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมทีม cbt 4 จังหวัด (ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร)

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ อพท.4 ได้นำชุมชนมาออกร้านจำหน่ายสินค้า ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยปลากองนำสินค้ามาจำหน่าย เช่น เสื้อปกากะญอ ย่าม ตะกร้าจักสานไม้ไผ่ ชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มฮักนะแม่กาษา นำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย เช่น ผ้าทอ ผ้าถุง หมองอิน ไม้กวาดจิ๋ว และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนช่องแคบ นำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย เช่น สบู่น้ำผึ้ง ยำส้มโอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ และเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

ช่วงบ่าย เดินทางการศึกษาดูงานโครงการโคกหนองนาโมเดล เขื่อนภูมิพลและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตากที่ กฟผ. เขื่อนภูมิพลให้การสนับสนุน โดยบรรยายสรุปเรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมชมการสาธิตทำขนมเปียกปูน และสบู่จากน้ำส้มควันไม้ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมบ้านเรือนไทยและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

ในโอกาสนี้ กฟผ.ได้เชิญชวนสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมแชร์ไอเดียในแคมเปญ ลด ละ รอดปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์ ด้วยการถ่ายภาพหรือวิดีโอขณะทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดฝุ่น ละฝุ่น หรือเอาตัวรอดจากฝุ่น จากนั้นโพสต์ลงแอปพลิเคชัน Facebook หรือ Instagram แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #EGATลดละรอดปลอดฝุ่น #รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต #EGATforALL จากนั้นส่งคำท้าไปยังเพื่อนอีก 5 คน เพื่อร่วมลุ้นรางวัลจาก กฟผ.

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000