ตรวจความพร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน - ไทยเสรีนิวส์
ตรวจความพร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน

สำนักงานฝ่ายเลขาธิการ 904 ลงพื้นที่นครพนม ตรวจติดตามความพร้อมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ สำนักงานฝ่ายเลขาธิการ 904 พร้อมคณะลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติ และตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ รวมถึงนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 15 แห่ง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย นิทรรศการและการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะชีวิต ด้านเทคโนโลยี และด้านการสื่อสาร 2 ภาษา นิทรรศการและการแสดงผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการแปลงเกษตรสาธิต โคก หนอง นา พัชรโมเดล เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีการจัดตลาดนัดพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ และการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

นครพนม ลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรฐานการปฏิบัติของโรงเรียนรับการเปิดเทอมวันแรก (มีคลิป)
“เจ๊น้อย” เฮงดีหูฉลาม เยาวราช ทอดกฐินสมทบทุนสร้างวิหาร “หลวงพ่อรุ่ง”
เมตาโพลิส จับมือ ม.สยาม ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาสถานศึกษาเสมือนจริง ภายใต้โครงการ "บางกอก เมตาโพลิส" ปี 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ ยินดีกับ 6 นักเรียนผู้แทนศูนย์ คว้า 1 เงิน 5 ทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ...
คณะบริหารธุรกิจ มช. นำเทคโนโลยี VR มาใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นคณะแรกของประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000