นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จาก SIMPIC 2021 - ไทยเสรีนิวส์
นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จาก SIMPIC 2021

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ” The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition” (SIMPIC 2021) เป็นงานแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564

 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ” The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition” (SIMPIC 2021) มีรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบทีม ทีมละ 4 คน โดยแข่งขันแบบออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งนักศึกษาร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม
ประกอบด้วย 1.ทีมKKU 01 นศ.พ. ยศวีร์ ลีสุรพงศ์ นศ.พ. พีรยา ยุวดีนิเวศ นศ.พ. สุวิจักขณ์ วัฒนโชติวิชช์ นศ.พ. สุวิจักษณ์ อาจคงหาญ 2.ทีม KKU 02 นศ.พ. พัชรพล สุวรรณเขต นศ.พ. จิตริน จันทร์วิเมลือง นศ.พ. ธนาคม พันธุ์สีเลา นศ.พ. ภัทรนันท์ ศรศิลป์ 3.ทีม KKU 03
นศ.พ. พงศ์พล พรหมดวง นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฏ นศ.พ.ธนรัชต์ ปฏิญญาศักดิกุล นศ.พ.สิทธา สุนทราวาณิชกูล


ทั้ง 3 ทีม สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ใน 80 ทีม และสามารถเอาชนะผู้แข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์จากประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับ 7 ทีมจากต่างประเทศ
โดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ทีม KKU02 รางวัลลำดับที่ 4 ทีม KKU03 รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม เหรียญทอง นศ.พ. สิทธา สุนทราวาณิชกูล รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม เหรียญเงิน นศ.พ. พงศ์พล พรหมดวง รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม เหรียญบรอนซ์ นศ.พ. พัชรพล สุวรรณเขต

นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฎ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาทุกๆ คนทุกทีมต่างทุ่มเทใจ ตั้งใจศึกษาข้อมูลทั้งในบทเรียนและนอกบทเรียน และช่วยกันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค COVID-19 ซึ่งถือเป็นโรคระบาดใหม่ที่ต้องศึกษาข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น สมาชิกทุกคนในทีมจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แข่งขันตอบปัญหาและคว้ารางวัลมาให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมภาคภูมิใจ และรางวัลเหล่านี้จะไม่สามารถคว้ามาได้หากไม่ได้รับความความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละเวลา และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเตรียมความพร้อมให้พวกเราทุกๆ คนครับ

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000