"พระครูไทย" ปธ.มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ร่วมกับกลุ่มบริษัท TOA มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
“พระครูไทย” ปธ.มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ร่วมกับกลุ่มบริษัท TOA มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

“พระครูไทย” ปธ.มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ร่วมกับกลุ่มบริษัท TOA มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 มูลนิธิพุทธสวัณณภูมิ โดยพระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ,ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท TOA โดยคุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ และกรุงเทพมหานคร โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มกรุงธนเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000