ยืนยันจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 "ช้างขาวเกมส์" แน่นอน - ไทยเสรีนิวส์
ยืนยันจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 “ช้างขาวเกมส์” แน่นอน

ยืนยันจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 “ช้างขาวเกมส์” แน่นอน

 

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ครั้งที่2/2564 โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2564 โดยได้หารือเกี่ยวกับกำหนดการฉีดวัคซีนของจังหวัดตราดในเดือนมิถุนายน ว่าอาจคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาจัดการแข่งขันทั้งสองรายการ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ กกท. หารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. ) ในเรื่องดังกล่าว ต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางและรูปแบบการจัดการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ที่ประชุมมีความเห็นให้จังหวัดเจ้าภาพได้พิจารณาถึงชนิดกีฬา ระเวลาการจัดการแข่งขัน และสถานที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000