แจ้ง "นักกีฬาอาชีพ-บุคลากรกีฬาอาชีพ" ยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
แจ้ง “นักกีฬาอาชีพ-บุคลากรกีฬาอาชีพ” ยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19

แจ้ง “นักกีฬาอาชีพ-บุคลากรกีฬาอาชีพ” ยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19

 

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ประสานเรื่องการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ (กีฬาฟุตบอล) จากผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา และในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ นักกีฬาอาชีพ, บุคลากรกีฬาอาชีพ, สมาคมกีฬาอาชีพ, สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พ.ศ. 2563 ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

โดย นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับมาตรการช่วยเหลือ จะต้องมีสัญชาติไทย ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชนประจำที่มีรายได้ประจำ
หรือเป็นเจ้าของกิจการที่ยังประกอบกิจการอยู่ ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://1th.me/N3f2t )

ล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประกาศรายชื่อนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

นักกีฬาอาชีพ https://1th.me/DG2jt
บุคลากรกีฬาอาชีพ https://1th.me/HwrfK

เพื่อสนับสนุนให้ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ (กีฬาฟุตบอล) ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าว
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด จะรวบรวมเอกสารจากสโมสรสมาชิก เพื่อส่งต่อให้กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พิจารณาอนุมัติต่อไป

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิรับเงินช่วยเหลือ มีดังนี้

1. ดาวน์โหลด เอกสารหนังสือรับรองสิทธิ์การช่วยเหลือ สำหรับสโมสร ได้ที่ https://1th.me/gUqg8

2. ดาวน์โหลด เอกสารหนังสือรับรองตนเอง บุคลากรกีฬาอาชีพ ได้ที่ https://1th.me/nDLXc

3. หนังสือรับรองสิทธิ์การช่วยเหลือ สำหรับสโมสร พร้อมเอกสารแนบ / จ่าหน้าซอง “ขอยืนยันสิทธิรับเงินเยียวยา” กรุณานำส่งมาที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. หนังสือรับรองตนเอง บุคลากรกีฬาอาชีพ ที่ไม่มีสโมสรต้นสังกัด พร้อมเอกสารแนบ / จ่าหน้าซอง “ขอยืนยันสิทธิรับเงินเยียวยา” กรุณานำส่งมาที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ : หากไม่แจ้งยืนยันขอรับสิทธิ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ถือว่าไม่ประสงค์ยืนยันสิทธิดังกล่าว

สำหรับ นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่รับรองตนเอง/ไม่มีสโมสรต้นสังกัด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 ( คุณกัญญภัส )

หากมีข้อสงสัย เรื่องการพิจารณาสิทธิการช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-186-7112 ต่อ 8511 ถึง 8513 และ 8085, 02-186-7112 ต่อ 8031 ถึง 8033
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000