"E-SAN NORTHERN INTERNATIONAL AUTO EXPO" กระตุ้นเม็ดเงินสะพัดกว่า 200 ล. และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคให้ตื่นตัว (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
“E-SAN NORTHERN INTERNATIONAL AUTO EXPO” กระตุ้นเม็ดเงินสะพัดกว่า 200 ล. และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคให้ตื่นตัว (มีคลิป)

“E-SAN NORTHERN INTERNATIONAL AUTO EXPO” กระตุ้นเม็ดเงินสะพัดกว่า 200 ล. และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคให้ตื่นตัว

 

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์แสดงสินค้า มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “E-SAN Northern International Auto Expo ครั้งที่ 1” โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า TCEB ได้สนับสนุนการจัดงาน “E-SAN Northern International Auto Expo ครั้งที่ 1” จัดโดยบริษัท Mind Set Dee จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางพบปะระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ค่ายรถต่างๆทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผู้ประกอบการอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคและผู้เข้าชมงาน ได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย มีเม็ดเงินสะพัดเกิดขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งยังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคให้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการผลักดันและกระตุ้นให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมือง MICE CITY อย่างแท้จริง ยังช่วยผลักดันให้การจัดงานเติมโตขึ้นเป็นงานระดับภูมิภาคต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณการว่าจะมีคนมาร่วมงานนี้มากกว่า 2 หมื่นคน เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ สามารถที่จะมียอดจองประมาณ 200 ล้านบาท ขอบคุณผู้จัดงานทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่ผลักดันงานนี้เกิดขึ้น

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ถือว่าเป็นการจัดงานที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดที่กรุงเทพ จังหวัดอุดรได้รับการประกาศให้เป็นเมือง MICE CITY มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกระบบ ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก สถานที่จัดประชุมสัมมนา รองรับการจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ รวมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆ เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานในลักษณะนี้จะนำมาซึ่งผู้คนที่จะเดินทางเพิ่มเข้ามาในจังหวัด นอกจากการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวตามปกติ

ขอบคุณทาง TCEB ที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพ โดยเฉพาะมหกรรมยานยนต์ที่จะดึงดูดผู้คนมาเข้าและกระตุ้นค่าใช้จ่าย เลือกซื้อรถยนต์ รวมทั้งมีสินค้าโอท็อปอุปโภคและบริโภคมาออกบูธจำหน่ายภายในงานด้วย ที่สำคัญเรายังมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000